Make your own free website on Tripod.com

Искаме да изкажем изключителната си благодарност на нашите спонсори. Без тяхната активна помощ осъществяването на проявите ни не би било възможно. Молим ви, посетете техните Web страници.

Polaroid


        За да стане възможно изпълнението на програмата на Българска Асоциация по Ски Свободен и Екстремен Стил  за сезон 1999/2000 имаме нужда от вашата финансова помощ. БАССЕС има удоволствието да  предложи  на евентуалните си спонсори три варианта на спонсорство:

     ГЕНЕРАЛЕН СПОНСОР
     ГЛАВЕН СПОНСОР
     ДОПЪЛНИТЕЛНИ СПОНСОРИ

На различните спонсори се предлагат различни възможности за реклама, а именно:

1. Възможности за реклама за ГЕНЕРАЛЕН СПОНСОР:

  Възможност за съчетаване марката на спонсора с наименованието на веригата от състезания.
  Телевизионно покритие и излъчване на репортажи по БНТ и частните канали.
  Публикуване на статии и репортажи в някои от най-четените печатни издания (в."24ЧАСА",     в."Стандарт", сп. "Метрополис", БТА и др. ).
  Цялата рекламна площ върху конструкцията за награждаване.
  Цялата рекламна площ на старт-финалните конструкции.
  1/3 от комерсиалната площ по протежение на състезателното трасе и около финалната              конструкция.
  Присъствие на знака или марката на спонсора върху номерата на състезателите.
  Присъствие на знака или марката на спонсора върху наградните чекове на победителите.
  Присъствие на знака или марката на спонсора върху плакатите, обявяващи състезанието.
  Рекламни съобщения по озвучителната уредба, обслужваща състезанията.
  1/3 от рекламното пространство в Web-пространството на БАССЕС.
  Възможност за съчетаване марката на спонсора с наименованието на филм, отразяващ              всички съзтезания и прояви организирани от БАССЕС за 2000 г, при направата му.

2. Възможности за реклама за ГЛАВЕН СПОНСОР:

  Телевизионно покритие и излъчване на репортажи по БНТ и частните канали.
  Публикуване на статии и репортажи в някои от най-четените печатни издания (в."24ЧАСА",     в."Стандарт", сп. "Метрополис", БТА и др. ).
  Част от комерсиалната площ по протежение на състезателното трасе и около финалната           конструкция.
  Присъствие на знака или марката на спонсора върху плакатите, обявяващи състезанието.
  Рекламни съобщения по озвучителната уредба, обслужваща състезанията.
  Част от рекламното пространство в Web-пространството на БАССЕС.
  Присъствие на знака или марката на спонсора във филм, отразяващ всички съзтезания и           прояви организирани от БАССЕС за 2000 г, при направата му.


3. Възможности за реклама за ДОПЪЛНИТЕЛНИ СПОНСОРИ:

  Част от комерсиалната площ около финалната конструкция.
  Присъствие на знака или марката на спонсора върху плакатите, обявяващи състезанието.
  Част от рекламното пространство в Web-пространството на БАССЕС.

КАКВО ОЧАКВАМЕ ОТ СПОНСОРИТЕ


1. ГЕНЕРАЛНИЯ СПОНСОР  Да подпише договор за целия сезон (5състезания), което възлиза на минимум 4 000 USD.
2. ГЛАВНИТЕ СПОНСОРИ    Да подпишат договор за целия сезон (5състезания), което възлиза на минимум 1 500 USD.
3. ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ СПОНСОРИ    Да подпишат договор според желанията им за участие в състезанията.
Забележка: Условията по договорите подлежат на допълнително уточняване, което следва да бъде осъществено не по-късно от края на месец октомври.


ДОПЪЛНИТЕЛНА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РЕКЛАМА

БАССЕС има удоволствието да Ви предложи участие в провеждането на "екстремни ски партита" съвместно с група
Mindstorm .
· Присъствие на фирмената емблема на плакатите обявяващи партито.
· Възможност за комбиниране името на спонсора с това на партито.
· Поставяне на рекламни трансперанти, плакати и стикери на площта на клуба, в който се провежда партито, както и рекламиране на фирмени продукти.


ЗА КОНТАКТИ:

Андрей Балевски /президент/     тел.: (02) 703690
Емануил Емануилов /секретар/ мобипейдж 01771/110
Иво Алтънов /вицепрезидент/    тел.: (02) 658283
e-mail : BEFSA@yahoo.com

начало на страницата

HOME   SKIERS  PLACES  INFO&HISTORY   EVENTS  SCHEDULE   SPONSORS  LINKS  

Copyright BEFSA 1999. Contacts : webmaster